• SJUKVÅRD

Sjukvård

Vi har ett eget laboratorium och kan köra de vanligaste analyserna medan ni väntar. Vi skickar även vissa prover till ackrediterade laboratorier.

Medicinska utredningar
Detta kan bli aktuellt när man måste försöka  lista ut orsaken till att ditt djur t.ex dricker mycket vatten, kissar för mycket, kissar blod,  kräks har diarre , förlorar vikt eller saknar lust att äta. Alla sjuka djur, oavsett vilka symptom de uppvisar, genomgår en noggrann klinisk undersökning då veterinären noga tittar och känner igenom hela djuret. Sedan kan vi välja att gå vidare med blodprover, urinprov eller  remittera för röntgen och/eller ultraljudsundersökning. Det kan ta olika lång tid och kostnaderna för en provtagning, analyser och behandlingar kan variera beroende på hur komplicerat fallet är. Vi håller hela tiden dig informerad om kostnaderna och diskuterar detta med dig som djurägare. Vi ber dig också kolla upp att du har en försäkring som täcker för veterinärvård.

Ökad törst
Vi undersöker olika möjligheter till varför ditt djur dricker mer än den ska. Försök att mäta hur mycket ditt djur dricker under ett dygn före besöket. Det hjälper oss i utredningen.

Urin/njurproblem
Vi undersöker ditt djur samt ditt djurs urin. Ta helst med ett nykastat urin prov. Låt hunden kissa i litet kärl under rastningsrundan och för över urinen till en väldiskad burk.  Förvara detta i kylen tills klinikbesöket. När man ska ta urinprov på katt tömmer man hela kattlådan på sand och diskar den noga. Häll sedan Katkor  eller Catrine plastkulor ( finns att köpa hos oss samt på internet) i kattlådan. Då kan urinen lätt sugas upp med pipetten som finns i förpackningen. Alternativt kan man hälla opoppade popcorn i kattlådan. På detta sätt kan man också få ett fint urinprov från sin katt.

Mag och tarmsymtom
När ditt djur inte vill äta, kräks, har diarre´eller tappar i vikt måste vi nästan alltid  förutom den kliniska undersökningen ta blodprover för att utesluta/bekräfta sjukdomar på inre organ.

Hudutredning
Huden är kroppens största organsystem och långvarigt hudproblem kan spegla att det även kan finnas sjukdomar i inre organ eller att djuret är allergiskt mot någonting. Vi undersöker ditt djur och bestämmer sen  behandling, provtagningar och analyser  efter överenskommelse med er.

En hudutredning innebär att man systematiskt går igenom djurets hud för att finna orsaken till besvären. Man börjar ofta med att leta efter ektoparasiter som löss, loppor, kvalster och skabb. Därefter kanske man tar blodprover för att kolla inre organ . Eventuellt rekommenderar vi en specialdiet om man misstänker foderallergi. Vid misstanke om inandningsallergi tas ett blodprov för att kolla detta.
Vi sätter ofta in någon slags klåddämpande medicin under utredningen samt ordinerar medicinska bad och kosttillskott som stärker huden.
En hudutredning kan ta många veckor, ibland månader, och kan då vara tålamodskrävande och ibland kostsam för djurägaren. När man slutligen förhoppningsvis hittar orsaken till besvären kan man ofta glädja sig åt att patienten blir fri från besvär, även om det i vissa fall kan krävas livslång behandling.

Kirurgi
Vi har modern narkosutrustning och mycket kompetenta narkossköterskor. Ditt djur erbjuds en bra och säker narkos och övervakas varje sekund av operationen.
Vi utför enklare kirurgi såsom kastration av hankatt, hanhund och hankanin. Kastration av honkatt. Borttagning av mindre knölar på kroppen.
Operation av mindre juvertumörer.
Suturering av sårskador.