PERSONUPPGIFTER / GDPR

Information om personuppgiftshantering när du anlitar Djurdoktorn i Sommaro

Från den 25 maj 2018 trädde den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter, och en kontroll har därför gjorts av att registerrutinerna följer dessa nya regler.
Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste dina personuppgifter registreras i samband med journalföring av ditt djur. Journaler måste enligt lagen sparas i minst fem år efter djurets senaste journalanteckning. Därefter lagras uppgifterna i ytterligare fem år, för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi är noga med din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver.
Genom att använda Djurdoktorn i Sommaros tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
De personuppgifter som registreras är: Namn, adress, telefonnummer, personnummer och eventuell e-postadress.
Personuppgifterna används för att tillhandahålla tjänster kopplade till veterinärvård: Direktregleringar mot försäkringsbolag, receptförskrivning och remittering till annan veterinär.
Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider, vaccinationer och återbesök, men detta kan du tacka nej till.
Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Dessutom har du, efter de fem år då lagring krävs enligt journalföringslagen, rätt att begära att alla uppgifter om dig och ditt djur raderas. Djurjournalerna kan efter detta inte återskapas.

Uppgifter lämnas endast ut till:

– Kunden själv, i form av journal tillsammans med faktura eller på begäran.
– Försäkringsbolag vid direktreglering, livskadeintyg eller andra försäkringsärenden.
– Apotek vid receptförskrivning.
– Remissinstanster då djur åker vidare till annan veterinärklinik.
– Inkassobolag och Kronofogdemyndigheten då obetalda fakturor lämnas vidare.

Om du har frågor eller synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras, kan du kontakta Maria Nilsson-Öst på e-postadress info@djurdoktornisommaro.se. Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om du anser att något inte sköts korrekt.

Maria Nilsson-Öst leg.vet
DJURDOKTORN I SOMMARO
Norbyvägen 59
75239 UPPSALA
www.djurdoktornisommaro.se
info@djurdoktornisommaro.se
Tel: 018-502878